KSOW – MAMY DOFINANSOWANIE !

wpis w: Aktualności | 0

Miło jest nam poinformować, iż Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo pozyskało dofinansowanie w kwocie 33 600,00 zł na realizację projektu pn. „Wakacje w Gminie Grajewo”. Niniejszy projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020. … czytaj więcej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

wpis w: Aktualności | 0

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019   CELEMPROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a … czytaj więcej

PODPROGRAM 2018 – efekty

wpis w: Aktualności | 0

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok w Suwałkach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski … czytaj więcej

Zaczynamy kolejny sezon wydawania żywności

wpis w: Aktualności | 0

14 grudnia w budynku świetlicy wiejskiej w Wojewodzinie odbyło się pierwsze w tym Podprogramie wydawanie żywności. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo przy współpracy z Panem Wójtem Gminy Grajewo rozpoczyna właśnie realizację projektu z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących … czytaj więcej

Realizacja zajęć w ramach projektu Aktywni seniorzy

wpis w: 2018, Aktualności | 0

Za nami pierwszy tydzień zajęć w ramach projektu pn. „Aktywni Seniorzy”. W ramach zajęć pn. „Wieczór poetyki”  Seniorzy robili kotyliony i wysłuchali ciekawej opowieści o “Niepodległej Polsce”. Zapraszamy wszystkich Seniorów z terenu Gminy Grajewo do wzięcia udziału w kolejnych zajęciach.

Podprogram 2018 – pomoc żywnościowa osobom najbardziej potrzebującym

wpis w: 2018, Aktualności | 0

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2018   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a … czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – informacja o programie finansującym wydawanie żywności

wpis w: 2018, Aktualności | 0

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. … czytaj więcej

Festyn rodzinny w Cyprkach

wpis w: Aktualności | 0

W piątek 20 lipca na boisku w miejscowości Cyprki odbył się Festyn Rodzinny. Festyn otworzył Pan Wójt Gminy Grajewo wraz z Radnym Panem Sławomirem Wysockim. Powitali oni licznie zgromadzonych mieszkańców oraz zaprosili do zabawy i aktywnego udziału w festynie. Dla … czytaj więcej

PODPROGRAM 2017 – efekty

wpis w: 2017, Aktualności | 0

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo z terenu województwa podlaskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Suwałkach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w … czytaj więcej

Wydawanie żywności – podsumowanie Podprogramu 2017

wpis w: 2017, Aktualności | 0

Zakończył się kolejny etap realizacji projektu dotyczący dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017. Projekt był realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki … czytaj więcej

300 placówek Żółtego Talerza

wpis w: Aktualności | 0

12 tysięcy dzieci w prawie 300 placówkach w całym kraju korzysta z programu, który zapewnia posiłki najbiedniejszym dzieciom. Kulczyk Foundation od września 2016 roku przeznaczyła na ten cel już ponad 16 milionów złotych.   Program jest wsparciem funkcjonującego już systemu … czytaj więcej

Kolejne wydanie żywności za nami

wpis w: 2017, Aktualności | 0

Dnia 23 lutego rozdysponowaliśmy produkty spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Grajewo. Żywność trafiła do 181 rodzin. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) .

1 2 3