Podsumowanie projektu “Aktywna wieś”

wpis w: Aktualności | 0

Dobiegł końca projekt “Aktywna Wieś” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo. Projekt był realizowany w 14 świetlicach na terenie Gminy Grajewo. Operacja zakłada cykl 5 zajęć w każdej świetlicy. Łącznie w projekcie udział wzięło 217 osób. W ramach projektu odbywały … czytaj więcej

Podprogram 2018 – pomoc żywnościowa osobom najbardziej potrzebującym

wpis w: Aktualności | 0

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2018   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a … czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – informacja o programie finansującym wydawanie żywności

wpis w: Aktualności | 0

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. … czytaj więcej

Festyn rodzinny w Cyprkach

wpis w: Aktualności | 0

W piątek 20 lipca na boisku w miejscowości Cyprki odbył się Festyn Rodzinny. Festyn otworzył Pan Wójt Gminy Grajewo wraz z Radnym Panem Sławomirem Wysockim. Powitali oni licznie zgromadzonych mieszkańców oraz zaprosili do zabawy i aktywnego udziału w festynie. Dla … czytaj więcej

PODPROGRAM 2017 – efekty

wpis w: Aktualności | 0

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo z terenu województwa podlaskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Suwałkach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w … czytaj więcej

Wydawanie żywności – podsumowanie Podprogramu 2017

wpis w: Aktualności | 0

Zakończył się kolejny etap realizacji projektu dotyczący dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017. Projekt był realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki … czytaj więcej

300 placówek Żółtego Talerza

wpis w: Aktualności | 0

12 tysięcy dzieci w prawie 300 placówkach w całym kraju korzysta z programu, który zapewnia posiłki najbiedniejszym dzieciom. Kulczyk Foundation od września 2016 roku przeznaczyła na ten cel już ponad 16 milionów złotych.   Program jest wsparciem funkcjonującego już systemu … czytaj więcej

1 2 3 4