„Zaczarowany las” – projekt realizowany w świetlicach wiejskich

wpis w: 2017, Aktualności | 0

12 czerwca 2017 roku wraz z grupa nieformalną „Aktywne Animatorki” podpisaliśmy umowę na realizację projektu pt. „Zaczarowany las”. Projekt dofinansowany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i zakładał realizacje cyklu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 5 świetlicach wiejskich z terenu gminy Grajewo. Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w wycieczce do lasu, robiły odlewy gipsowe, które potem same ozdabiały, tworzyły makietę lasu, grały w gry i zabawy z dawnych lat, rozwiązywały krzyżówki i inne zagadki. Na koniec odbyły się zajęcia z zabawami muzycznymi oraz małym poczęstunkiem. Wszystkie zajęcia odbyły się w lipcu 2017 r. Przewodnim tematem zajęć był las i jego uroki. Wartość dofinansowania jakie pozyskaliśmy ze środków Programu FIO to 3 350,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów plastycznych oraz poczęstunku.

Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Grajewo za pomoc w realizacji projektu a w szczególności za udostępnienie świetlic wiejskich oraz rozpowszechnienie informacji o projekcie. Bez życzliwości i chęci współpracy ze strony Pana Wójta nasze działania byłyby bezowocne.